Απάντηση Αναπληρωτή Υπουργού, Βαγγέλη Αποστόλου, στη Βουλή, για τον καταρροϊκό πυρετό