Απάντηση Αναπληρωτή Υπουργού, Βαγγέλη Αποστόλου, στη Βουλή, για τους φρουτοπαραγωγούς