Απάντηση Αναπληρωτή Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου για τις πλημμύρες στον Έβρο (20/3/2015)