ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2013

 

Σημεία Απάντησης
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου

σε επίκαιρη ερώτηση του Αντιπροέδρου της Βουλής,
Βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ
κ. Ιωάννη Δριβελέγκα
σχετικά με τη λήψη μέτρων στήριξης των ελαιοπαραγωγών


Μέτρα στήριξης του ελαιολάδου και της ελιάς
«Το ελαιόλαδο και οι ελιές υπάγονται στο καθεστώς της Κοινής Οργάνωσης των Γεωργικών Αγορών. Συνεπώς, τα διάφορα μέτρα στήριξης λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επιτρέπεται η λήψη εθνικών παρεμβατικών μέτρων. Ειδικότερα, υπάρχουν οι εξής δράσεις:

Καλύτερες τιμές για το ελαιόλαδο φέτος
«Οι τιμές των προϊόντων διαμορφώνονται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, τους κανόνες του ανταγωνισμού και την ποιότητα των προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι την εβδομάδα που μας πέρασε, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Ελαίας του Υπουργείου, η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 2,46 ευρώ έως 2,70 ευρώ το κιλό, ενώ του παρθένου ελαιόλαδου από 2,14 ευρώ έως 2,32 ευρώ το κιλό. Οι περσινές τιμές κυμάνθηκαν από 1,86 ευρώ μέχρι 2,47 ευρώ στο έξτρα παρθένο και από 1,53 ευρώ έως 1,72 ευρώ στο παρθένο. Επομένως, οι τιμές φέτος είναι καλύτερες από τις περσινές».

Στήριξη των ελαιοπαραγωγών στη Χαλκιδική
«Την τριετία 2012-2015, τόσο η ΕΑΣ Πολυγύρου όσο και ΕΑΣ Χαλκιδικής, ως Οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, υπέβαλαν προγράμματα εργασίας και τους εγκρίθηκε συνολικό ποσό κοινοτικής χρηματοδότησης 500.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα».

Έντονη εναλλαγή καιρικών φαινομένων και παρενιαυτοφορία, τα αίτια της μειωμένης ελαιοπαραγωγής
«Έντονο πρόβλημα μειωμένης ελαιοπαραγωγής αντιμετωπίζουν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα του ΕΛΓΑ φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την περίοδο της ανθοφορίας των ελιών σε πολλές περιοχές της χώρας δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Η έντονη εναλλαγή καιρικών φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ και με δεδομένη την περσινή αρκετά καλή παραγωγή, δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη και η συμβολή στη μειωμένη φετινή παραγωγή του φαινομένου της παρενιαυτοφορίας. Σύμφωνα με αυτό, τα δέντρα τη μία χρονιά παράγουν το σύνολο της δυναμικότητάς τους, ενώ την επομένη η παραγωγή τους είναι αρκετά μειωμένη. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο στους ξερικούς ελαιώνες. Άρα, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στη μειωμένη παραγωγή και ο αντίστοιχος συντελεστής της παρενιαυτοφορίας».

Ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει ζημία από μειωμένη παραγωγή - Μόνη λύση τα ΠΣΕΑ
«Ο υφιστάμενος κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν μπορεί να καλύψει τη ζημία που έχουμε από τη μειωμένη φετινή παραγωγή. Καλύπτει συγκεκριμένα φυσικά αίτια, παγετό, χαλάζι, πλημμύρες, καύσωνα, ανεμοθύελλα κλπ.. Η μειωμένη, όμως, παραγωγή, μπορεί να ενταχθεί σε Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ).
Για να υπάρχει Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, θα πρέπει να πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Να τεκμηριώνεται, δηλαδή, επιστημονικά από Επιτροπή, η απώλεια της παραγωγής ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών, το ύψος της ζημίας να είναι πάνω από 30% σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης τριετίας. Επίσης, τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν ότι πράγματι είχαμε δυσμενή καιρικά φαινόμενα και βεβαίως να εγκριθεί η σχετική δαπάνη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».

Ο ΕΛΓΑ και οι Περιφερειακές Επιτροπές αξιολογούν τη ζημιά
«Ο ΕΛΓΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομιδής, προκειμένου να διαμορφώσει συνολική εικόνα για το μέγεθος της ζημιάς. Την ίδια ώρα οι Περιφερειακές Επιτροπές των Περιφερειακών Ενοτήτων προβαίνουν σε αξιολόγηση της ζημιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Ο προσδιορισμός με ακρίβεια των ζωνών που επλήγησαν από το έκτακτο περιστατικό και η αξιολόγηση των ενδεχόμενων ζημιών είναι έργο της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια συντάσσει έκθεση, με την οποία προτείνει την ένταξη της ζημιάς στα ΠΣΕΑ ή την απόρριψή της».

Επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των ΠΣΕΑ από την Ε.Ε.
«Η υποβολή των ΠΣΕΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται στην αρχή της νέας χρονιάς, αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς. Διότι, όταν υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στην Ε.Ε., θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένος, με όλα τα στοιχεία του έτους ζημιάς. Αλλιώς, εάν ο φάκελος υποβληθεί νωρίτερα και θεωρηθεί ότι δεν έχει όλα τα στοιχεία, πιθανότατα να μην εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ΕΛΓΑ καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Ήδη έχουμε σημαντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση αυτή. Για τις περσινές πυρκαγιές, που είχαμε στη Χίο, υποβλήθηκε πρόγραμμα στις 27 Δεκεμβρίου του 2012, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου του 2013 και βρίσκεται σε διαδικασία λήψης ΦΕΚ. Τον Οκτώβριο, λοιπόν, θα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να κριθούν οι δικαιούχοι για τη χορήγηση της ενίσχυσης».