ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης
ανέπτυξε τη σημασία και τις προοπτικές του κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών,
στην Ημερίδα
που διοργάνωσε το Υπουργείο με θέμα  «Η αναπτυξιακή προοπτική της Ευρωπαϊκής Υδατοκαλλιέργειας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»


31-3-2014 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2Για την προώθηση της συμμετοχής, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στο διάλογο για την κατάρτιση εθνικού σχεδίου ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών και την προετοιμασία για την περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου, με την εφαρμογή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης στην Ημερίδα, που διοργάνωσε το ΥπΑΑΤ, στην Αθήνα, με θέμα: «Η αναπτυξιακή προοπτική της Ευρωπαϊκής Υδατοκαλλιέργειας στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

Στην Ημερίδα συμμετείχαν η Ευρωπαία Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κα Μαρία Δαμανάκη, στελέχη του ΥπΑΑΤ, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, φορείς των Υδατοκαλλιεργητών και των Μεταποιητών, εκπρόσωποι της Επιστημονικής Κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι των Τραπεζών.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πρωτοπορία της χώρας μας στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών, ο οποίος αποτελεί τον κύριο προμηθευτή μεσογειακών ειδών, κυρίως τσιπούρα και λαβράκι, στον κόσμο. Έναν κλάδο, «ο οποίος δημιουργήθηκε μέσα από πραγματικά καινοτόμες διεργασίες και ο οποίος κατέχει άριστη τεχνογνωσία στην καλλιέργεια αυτών των ειδών και μάλιστα εξάγει τεχνολογία στο εξωτερικό» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαυτάρης.

Τόνισε τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης του κλάδου, ιδιαίτερα ένεκα της δημογραφικής έκρηξης του πληθυσμού, αλλά και της στροφής των καταναλωτικών του προτύπων, για την απόκτηση πρωτεΐνης, είτε από τα φυτά, είτε από τα ψάρια, γεγονός που θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στα ιχθυοαποθέματα της συλλεκτικής αλιείας.

Επένδυση στην ποιότητα και των αλιευτικών προϊόντων

Ο κ. Τσαυτάρης επεσήμανε ότι ο τόπος θα πρέπει να πατήσει στα στρατηγικά πλεονεκτήματα που του προσφέρει ο πρωτογενής τομέας σε όλη του την κλίμακα, από τη φυτική και τη ζωική παραγωγή, τη μελισσοκομία κι άλλους κλάδους, αλλά ιδιαίτερα τον κλάδο της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών, ώστε να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για να εξέλθει η χώρα από την κρίση. Υπογράμμισε δε, ότι το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, αποτελεί η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και για αυτό το ΥπΑΑΤ έχει υιοθετήσει ως στρατηγική επιλογή την πιστοποίηση αυτής της ποιότητας, μέσω των σημάτων ποιότητας των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης, Γεωγραφικών Ενδείξεων και Βιολογικής παραγωγής, ενώ έρχονται τρία νέα σήματα. Αυτά της Νησιώτικης και της Ορεινής Παραγωγής και τα Παραδοσιακά Προϊόντα.

Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία της επίτευξης της βιωσιμότητας του κλάδου. Μια βιωσιμότητα η οποία δεν πρέπει να παραμείνει στα μέχρι τώρα στερεότυπα της περιβαλλοντικής διάστασης, όπως είπε, αλλά αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τον τόπο, να διευρυνθεί στην κοινωνική διάσταση, με την υποστήριξη υποδομών για τους παραγωγούς και τις οικογένειές τους και στην οικονομική διάσταση με την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας, της ποιότητας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Οι συμπράξεις αποτελούν «εργαλείο» και στον κλάδο της αλιείας

Ο κ. Τσαυτάρης ανέφερε τη σημασία που έχουν οι υδατοκαλλιέργειες για τη χώρα και τις προοπτικές που δίνονται στον κλάδο με την εφαρμογή της νέας ΚΑλΠ και ιδιαίτερα οι δυο μεγάλες ευκαιρίες για την ανάταξη του κλάδου με την εκτροφή νέων ειδών, αλλά και τη βελτίωση του υπάρχοντος ζωικού κεφαλαίου, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Στο σημείο αυτό, τόνισε τη σημασία των συμπράξεων καινοτομίας, των λεγόμενων clusters, οι οποίες θα είναι ένα από τα κύρια εργαλεία στο να ενσωματωθούν πιο γρήγορα καινοτομίες στον παραγωγικό ιστό.

Το Σχέδιο Νόμου του ΥπΑΑΤ εισάγει τομές και ανοίγει προοπτικές στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα το Υπουργείο για την ενίσχυση του κλάδου με σημαντικότερη την31-3-2014 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1 κατάθεση του Σχεδίου Νόμου για την ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών που έχει κατατεθεί και στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή.

Με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου προωθούνται τομές, όπως:

  1. Ο Ορισμός του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών – ΕΠΑΥ, το οποίο περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο πάντοτε της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Σ.ΥΔ), το οποίο γνωμοδοτεί, τόσο επί θεμάτων πολιτικής, όσο και επί θεμάτων του κλάδου.
  3. Ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων παραχώρησης από το Δημόσιο, της χρήσης κατάλληλων υδάτινων εκτάσεων, για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας.
  4. Ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων για τη δοκιμαστική ή πειραματική εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για τους τρόπους που αυτό μπορεί να υλοποιηθεί.
  5. Καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την παραχώρηση σε Φορείς Διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ).
  6. Καθορίζονται οι λεπτομέρειες αναμίσθωσης, επέκτασης και μετεγκατάστασης των κατάλληλων υδάτινων εκτάσεων για τη χρήση της υδατοκαλλιέργειας.


Στο πλαίσιο ενίσχυσης και υποστήριξης του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών εντάσσονται και οι ενέργειες του ΥπΑΑΤ για:

Η συμβολή του τραπεζικού κλάδου στην ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών

Επιπλέον, ο κ. Τσαυτάρης αναφέρθηκε στο σημαίνοντα ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει ο τραπεζικός κλάδος στην ανάπτυξη και την αειφόρο διαχείριση του κλάδου των Υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας και τους προέτρεψε να συμβάλλουν άμεσα στην υποστήριξη του, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της ρευστότητας που παρατηρείται. Τόνισε δε, ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ότι η πρωτογενής παραγωγή που αφορά στο ζωικό κεφάλαιο, έχει δικούς της βιορυθμούς και ότι θα πρέπει να τους ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον κοινό στόχο της αειφορίας του κλάδου.
«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα βοηθήσουμε τον κλάδο όσο μπορούμε. Βοηθήστε για να σας βοηθήσουμε. Είναι μια μεγάλη ευτυχής συγκυρία που διαμορφώνεται τώρα το κοινοτικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι θα κάνουμε όλοι ότι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε τον κλάδο. Θέλω να σας μεταφέρω και τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι θα κάνουμε ο,τι είναι εφικτό να πάμε την αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια μπροστά. Το αξίζει και είναι ανάγκη να το κάνουμε» επεσήμανε ο Υπουργός.

«Κονδύλια άνω των 70 εκ. ευρώ παρέχονται ήδη για τον ελληνικό κλάδο των υδατοκαλλιεργειών από την Ε.Ε» δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κα Μ. Δαμανάκη

31-3-2014 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 3Από την πλευρά της η Ευρωπαία Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κα Μαρία Δαμανάκη αναφέρθηκε στην οικονομική στήριξη που παρέχει ήδη στον ελληνικό κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με κονδύλια άνω των 70 εκ. ευρώ, ενώ επεσήμανε την βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του κλάδου, μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.
Η κα Δαμανάκη ανέφερε επίσης τις δυνατότητες που ανοίγονται για τον κλάδο με την εφαρμογή της νέας ΚΑλΠ και ειδικότερα με την εφαρμογή του Κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγορών (ΚΟΑ), με την οποία η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δίνει κεντρικό ρόλο στις Οργανώσεις παραγωγών, μέσω των οποίων θα μπορεί να εφαρμοστεί η πρόληψη της υπερπαραγωγής, η αποφυγή φαινομένων απότομης ανόδου ή κατάρρευσης των τιμών στα είδη υδατοκαλλιέργειας, φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί έντονα τα τελευταία έτη στα Μεσογειακά εκτρεφόμενα στην Ελλάδα είδη, τσιπούρα και λαβράκι.