Δημοπρασία Π.Ε. Πρέβεζας 18464/23-11-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)
18464/23-11-2016
425
Ημερομηνία Δημοπρασίας 10/01/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ.