Δημοπρασία Π.Ε. Πρέβεζας 15532/10-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)
15532/10-10-2016
11.967 
Ημερομηνία Δημοπρασίας 16/11/2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:15 π.μ.