Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, συνολικού εμβαδού 11.360,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Λιθωτό εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/08/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:15 π.μ.