Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Δημοπρασίες Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς

Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 21196/03-10-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 21194/03-10-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 21193/30-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 21191/29-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 21198/29-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 21796/29-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Κιλκίς 21197/29-09-2016
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, συνολικού εμβαδού 2.467,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ΑΓΡ/ΜΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, συνολικού εμβαδού 53.391,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ΑΓΡ/ΜΑ ΚΙΛΚΙΣ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακή
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, συνολικού εμβαδού 314,06 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ΑΓΡ/ΜΑ ΚΡΗΣΤΩΝΗ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, συνολικού εμβαδού 10.000,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ΑΓΡ/ΜΑ ΚΙΛΚΙΣ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, συνολικού εμβαδού 367,97τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ΑΓΡ/ΜΑ ΚΡΗΣΤΩΝΗ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, συνολικού εμβαδού 8.640,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Λιθωτό εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, συνολικού εμβαδού 11.360,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Λιθωτό εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, συνολικού εμβαδού 11.745,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση Φιλυριά εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πααιονίας
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, συνολικού εμβαδού 90.000,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ΣΑΑΚ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παιονίας