Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 5607/458398/09-11-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
5607/458398/09-11-201617.605Δραστηριότητες  πρωτογενή τομέα
Ημερομηνία Δημοπρασίας 20/12/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.