Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, εμβαδού 2.009 τ.μ., βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης, της Περ. Ενότητας Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία Δημοπρασίας 28/07/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:45 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ.