Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, εμβαδού 16.049 τ.μ., βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία Δημοπρασίας 28/06/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.