Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης  προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 4.992.03τ.μ. στο αγρόκτημα «ΒΕΛΩΝΗΣ», της Π.Ε. Ξάνθης

Ημερομηνία Δημοπρασίας 30-09-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11:30 π.μ.