Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 28.530,86 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», της Π.Ε. Ξάνθης

Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/08/2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ.