Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 33.760,93 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΠΕΖΟΥΛΑΣ», της Π.Ε. Ξάνθης

Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/08/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ.