Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης  προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 12.585,64 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΓΚΙΩΝΑΣ», της Π.Ε. Ξάνθης

Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/08/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ.