Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης  προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 41.455,88 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΠΕΖΟΥΛΑΣ», της Π.Ε. Ξάνθης

Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/08/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 08:30 π.μ.