Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Δημοπρασίες Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Δημοπρασία Π.Ε. Ξάνθης 19991/14-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Ξάνθης 19988/14-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Ξάνθης 19987/14-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Ξάνθης 19989/14-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Ξάνθης 19993/14-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Ξάνθης 19994/14-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Ξάνθης 19986/14-09-2016
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 4.992.03τ.μ. στο αγρόκτημα «ΒΕΛΩΝΗΣ», της Π.Ε. Ξάνθης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 3.080,61 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΕΥΜΟΙΡΟΥ», της Π.Ε. Ξάνθης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 14.099,06 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΜΑΝΔΡΑΣ», της Π.Ε. Ξάνθης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 8.572,07 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΜΑΝΔΡΑΣ», της Π.Ε. Ξάνθης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 19.988,65 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΜΑΝΔΡΑΣ», της Π.Ε. Ξάνθης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 6.790,66 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ», της Π.Ε. Ξάνθης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 9.748,21 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», της Π.Ε. Ξάνθης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 28.530,86 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», της Π.Ε. Ξάνθης
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα συνολικής έκτασης 38.676,43 τ.μ. στο αγρόκτημα «ΓΕΝΙΣΕΑΣ», της Π.Ε. Ξάνθης