Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Δημοπρασίες Περιφερειακή Ενότητα Εβρου

Περιφερειακή Ενότητα Εβρου

Δημοπρασία Π.Ε. Έβρου 113602/8644/06-09-2016
Δημοπρασία Π.Ε. Έβρου 113571/8629/06-09-2016
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 2.982 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΒΑΛΤΟΥ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 8.530 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΠΤΕΛΕΑΣ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 2.965 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΛΕΠΤΗΣ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 21.500 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΣΤΕΡΝΑΣ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 3.936 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΠΤΕΛΕΑΣ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 4.991 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΦΥΛΑΚΙΟΥ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 16.569 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΕΛΙΑΣ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 9.022 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΒΑΛΤΟΥ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 5.020 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΦΥΛΑΚΙΟΥ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 9.440 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΔΙΚΑΙΑ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 8.384 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΒΑΛΤΟΥ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 6.073 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΒΑΛΤΟΥ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκτασης 7.189 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΘΥΡΕΑΣ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασιάς για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα έκταση 16.512 τ.μ., στο αγρόκτημα «ΕΛΙΑΣ», της Περ. Ενότητας 'Εβρου