Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 84/03-01-2017

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 84/03-01-2017
20.369Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 21/02/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:20 π.μ.