Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 26741/22-12-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 26741/22-12-20164.104 Γεωργική 
Ημερομηνία Δημοπρασίας 31/01/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 10:50 π.μ.