Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 25523/06-12-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
25523/06-12-2016  9.756Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/01/2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης  10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:20 π.μ.