Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 21064/19-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 21064/19-10-2016
20.519Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 06/12/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:30 π.μ. και ώρα λήξης 11:50 π.μ.