Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 21584/24-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
 21584/24-10-2016
24.525Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 09/12/2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:20 π.μ.