Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 19868/05-10-2016

Αριθμ. ΔιακήρυξηςΈκταση (τ.μ)Χρήση
19868/05-10-2016
2.940Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 10/11/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:20 π.μ.