Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, εμβαδού 2.496 τ.μ., βρίσκεται στη θέση Νιγρίτα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βισαλτίας , της Περ. Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ

Ημερομηνία Δημοπρασίας 13/10/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:20 π.μ.