Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, εμβαδού 23.990 τ.μ., βρίσκεται στη θέση Νεοχώρι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, της Περ. Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ

Ημερομηνία Δημοπρασίας 13/10/2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:20 π.μ.