Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, εμβαδού  10.218τ.μ., βρίσκεται στη θέση Πεθελινό εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ

Ημερομηνία Δημοπρασίας 22/06/2016,ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 09:20 π.μ..