Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Αγροτική Πολιτική Αναλύσεις - Παρουσιάσεις - Τεκμηρίωση

Το Τμήμα Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης ασχολείται με επεξεργασίες βάσεων δεδομένων (εμπορίου γεωργικών προϊόντων, ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας κλπ). Συνεργάζεται με το Γ' Τμήμα και την ΕΣΥΕ.

Παράγει θεματικούς χάρτες σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού, Δήμου ή Κοινότητας.
Συλλέγει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία φυτικής παραγωγής, σε συνεργασία με το Γ' τμήμα και δημιουργεί πρότυπα για την εισαγωγή και επεξεργασία τους.
Έχει σχεδιάσει την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, την οποία αναβαθμίζει και ενημερώνει, συλλέγοντας στοιχεία, που επεξεργάζεται και διαμορφώνει κατάλληλα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε κοινοτικούς κανονισμούς, θέματα εξωτερικής αγροτικής και δημοσιονομικής πολιτικής, συνόδους Υπουργών και επιτροπών της Ε.Ε., στατιστικά στοιχεία, διεθνές εμπόριο, θεματικούς χάρτες, εφαρμογή της Κ.Α.Π, αγροτουρισμό, δασικά θέματα, προστασία περιβάλλοντος, άρθρα, μελέτες, εργασίες, στην παρουσίαση της βιβλιοθήκης του Υπουργείου κ.α. Για την ενημέρωση της ιστοσελίδας συνεργάζεται όλη η Διεύθυνση.
Στην αρμοδιότητα του Τμήματος είναι και η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Υπουργείου.
Η συλλογή της βιβλιοθήκης είναι από τις μεγαλύτερες σε θέματα γεωργίας στον ελλαδικό χώρο, με πάνω από 100.000 τίτλους βιβλίων και περιοδικών και πλούσιο πληροφοριακό υλικό. Στη συλλογή της περιλαμβάνονται εκδόσεις από το 19ο αιώνα, εκδόσεις οργανισμών (FAO, INIA, OCDE, ATE, KEΠE) και εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει όλη την εθνική νομοθεσία από το 1920 ως το 2001 σε έντυπη μορφή και από το 1994 ως σήμερα σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και όλη την κοινοτική νομοθεσία σε ηλεκτρονική μορφή, από δε το 1980 και σε έντυπη μορφή. Η βιβλιοθήκη, εφοδιασμένη με το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, έχει προχωρήσει σε περιγραφική καταλογογράφηση, ταξινόμηση, θεματική ευρετηρίαση και παρακολούθηση των τίτλων της, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμοι από τους ενδιαφερομένους .

Πληροφορίες: Θανάσης Παπούλιας , τηλ. 210 212 5502, e-mail: ax5u057@minagric.gr