2004
2578η Σύνοδος (26/4/2004)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου
2584η Σύνοδος (24/5/2004)
Ημερήσια διάταξη 
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου
2592η Σύνοδος (21/6/2004)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου
2599η Σύνοδος (19/7/2004)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου
'Ατυπο Συμβούλιο Υπ. Γεωργίας - Αλιείας
(5-7/9/2004)
'Εγγραφο Εργασίας (αγγλικά)
Ερωτηματολόγιο (αγγλικά)

2611η Σύνοδος (18.10.2004)
Ημερήσια διάταξη (αγγλικά)                Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου

2619η Σύνοδος (22-23.11.2004)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου

2633η Σύνοδος (21-22.12.2004)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου
 

 

α' εξάμηνο 2005

2635η Σύνοδος (24.1.2005)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου

2643η Σύνοδος (28.2.2005)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου  

2648η Σύνοδος (14.3.2005)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου

2657η Σύνοδος (26.4.2005)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου
2662η Σύνοδος (30-31.5.2005)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου
2669η Σύνοδος (20-22.6.2005)
Ημερήσια διάταξη
Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Αποτελέσματα συνόδου

Ανακοινωθέν τύπου

 

β' εξάμηνο 2005

2676η Σύνοδος (18.7.2005)
Ημερήσια διάταξη     Σημείωμα επί θεμάτων της Η.Δ.
Ανακοινωθέν τύπου

 

2677η Σύνοδος (19.9.2005)
Ημερήσια διάταξη
Ανακοινωθέν τύπου  

2685η Σύνοδος (24-25.10.2005)
Ημερήσια διάταξη
Ανακοινωθέν τύπου

2692η Σύνοδος (22-24.11.2005)
Ημερήσια διάταξη
Ανακοινωθέν τύπου

2702η Σύνοδος (20-22.12.2005)
Ημερήσια διάταξη

Ανακοινωθέν τύπου

 

α' εξάμηνο 2006

2703η Σύνοδος (23.01.2006)
Ημερήσια διάταξη  

Αποτελέσματα συνόδου

2708η Σύνοδος (20.02.2006)
Ημερήσια διάταξη

Αποτελέσματα συνόδου

2720η Σύνοδος (20.03.2006)
Ημερήσια διάταξη  

Αποτελέσματα συνόδου

2724η Σύνοδος (25.04.2006)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2730η Σύνοδος (22.05.2006)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου (στα αγγλικά)

2739η Σύνοδος (19.06.2006)
Ημερήσια διάταξη  
Αποτελέσματα συνόδου

 

β' εξάμηνο 2006

2745η Σύνοδος (18.07.2006)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

 

2750η Σύνοδος (18.09.2006)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2758η Σύνοδος (24-25.10.2006)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2763η Σύνοδος (20-21.11.2006)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου Ημερήσια διάταξη

2774η Σύνοδος (19-21.12.2006)
Πρόγραμμα τρόικας

 

Ημερολόγιο Συμβουλίων Γερμανικής Προεδρίας (Γερμ.-Πορτ.-Σλοβ.)

Ημερήσια διάταξη (α' εξάμηνο 2007)

α' εξάμηνο 2007

2777η Σύνοδος (29.01.2007)
Αποτελέσματα συνόδου
Ημερήσια διάταξη

 

2790η Σύνοδος (19-20.03.2007)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2793η Σύνοδος (16-17.04.2007)
Αποτελέσματα συνόδου
Ημερήσια διάταξη

2797η Σύνοδος (07-08.05.2007)
Αποτελέσματα συνόδου
Αποτελέσματα συνόδου

2806η Σύνοδος (11-12.06.2007)
Ημερήσια διάταξη

Αποτελέσματα συνόδου

 

Ημερολόγιο Συμβουλίων Πορτογαλικής Προεδρίας (β' εξάμηνο 2007)

β' εξάμηνο 2007

2815η Σύνοδος (16.07.2007)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

 

2819η Σύνοδος (26.09.2007)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2825η Σύνοδος (22-23.10.2007)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2834η Σύνοδος (26-27.11.2007)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2841η Σύνοδος (17-19.12.2007)
Αποτελέσματα συνόδου

 

Ημερολόγιο Συμβουλίων Σλοβενικής Προεδρίας (α' εξάμηνο 2008)

α' εξάμηνο 2008

2843η Σύνοδος (21.01.2008)
Αποτελέσματα συνόδου

2849η Σύνοδος (18.02.2008)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2860η Σύνοδος (17.03.2008)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2862η Σύνοδος (14.04.2008)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2867η Σύνοδος (19.05.2008)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2881η Σύνοδος (23-24.06.2008)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

 

Ημερολόγιο Συμβουλίων Γαλλικής Προεδρίας (β' εξάμηνο 2008)

β' εξάμηνο 2008

2884η Σύνοδος (15.07.2008)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2892η Σύνοδος (29-30.09.2008)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2900η Σύνοδος (27-28.10.2008)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2904η Σύνοδος (18-20.11.2008)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2909η Σύνοδος (28.11.2008)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2917η Σύνοδος (18-19.12.2008)
Ημερήσια διάταξη Αποτελέσματα συνόδου

 

Ημερολόγιο Συμβουλίων Τσεχικής Προεδρίας (α' εξάμηνο 2009)

α' εξάμηνο 2009

2918η Σύνοδος (19.01.2009)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2934η Σύνοδος (23.03.2009)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2937η Σύνοδος (23.04.2009)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2944η Σύνοδος (25.05.2009)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

Άτυπη Σύνοδος (31.05 - 02.06.2009)
Ημερήσια διάταξη

2952η Σύνοδος (22-23.06.2009)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

 

Ημερολόγιο Συμβουλίων Σουηδικής Προεδρίας (β' εξάμηνο 2009)

β' εξάμηνο 2009

2956η Σύνοδος (13.07.2009)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2959η Σύνοδος (07.09.2009)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2966η Σύνοδος (19-20.10.2009)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2976η Σύνοδος (20.11.2009)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2986η Σύνοδος (14-16.12.2009)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

 

 

Ημερολόγιο Συμβουλίων Ισπανικής Προεδρίας (α' εξάμηνο 2010)

α' εξάμηνο 2010

2989η Σύνοδος (18.01.2010)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

2995η Σύνοδος (22.02.2010)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου  

3006η Σύνοδος (29.03.2010)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3007η Σύνοδος (19.04.2010)
Ματαιώθηκε

3014η Σύνοδος (17.05.2010)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3025η Σύνοδος (29.06.2010)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

 

Ημερολόγιο Συμβουλίων Βελγικής Προεδρίας (β' εξάμηνο 2010)

β' εξάμηνο 2010

3026η Σύνοδος (12.07.2010)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3033η Σύνοδος (27.09.2010)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3042η Σύνοδος (26.10.2010)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3050η Σύνοδος (29.11.2010)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3059η Σύνοδος (13.12.2010)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

 

 

Προγραμματισμός Συμβουλίων Ουγγρικής Προεδρίας (α' εξάμηνο 2011)

α' εξάμηνο 2011

3063η Σύνοδος (24.01.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3070η Σύνοδος (21.02.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3077η Σύνοδος (17.03.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3084η Σύνοδος (14.04.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου
3087η Σύνοδος (17.05.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου
Έκτακτη Σύνοδος (07.06.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου
3104η Σύνοδος (28.06.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

 

 

 

Προγραμματισμός Συμβουλίων Πολωνκής Προεδρίας (β' εξάμηνο 2011)

β' εξάμηνο 2011

3108η Σύνοδος (19.07.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3110η Σύνοδος (20.09.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3120η Σύνοδος (20-21.10.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3123η Σύνοδος (14.11.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου
3137η Σύνοδος (15-16.12.2011)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου
 

 

Προγραμματισμός Συμβουλίων Δανικής Προεδρίας (α' εξάμηνο 2012)

α' εξάμηνο 2012

3140η Σύνοδος (23.01.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3155η Σύνοδος (19-20.03.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3161η Σύνοδος (26.04.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3165η Σύνοδος (14-15.05.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου
3174η Σύνοδος (12.06.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου
3176η Σύνοδος (18.06.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

 

Προγραμματισμός Συμβουλίων Κυπριακής Προεδρίας (β' εξάμηνο 2012)

β' εξάμηνο 2012

3182η Σύνοδος (16.07.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3186η Σύνοδος (24-25.09.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3193η Σύνοδος (22-23.10.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου

3202η Σύνοδος (28-29.11.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου
3212η Σύνοδος (19.12.2012)
Ημερήσια διάταξη
Αποτελέσματα συνόδου
 

 

  Προγραμματισμός Συμβουλίων Ιρλανδικής Προεδρίας (α' εξάμηνο 2013)

α' εξάμηνο 2013

3216η Σύνοδος (28.01.2013)
Ημερήσια διάταξη  
Αποτελέσματα συνόδου

3225η Σύνοδος (25-26.03.2013)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου

3232η Σύνοδος (18-19.03. 2013)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου

3234η Σύνοδος (22.04.2013)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου
3237η Σύνοδος (13-14.05.2013)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου

32496η Σύνοδος (24-25.06. 2013)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου 

 

Προγραμματισμός Συμβουλίων Λιθουανικής Προεδρίας (β' εξάμηνο 2013)

β' εξάμηνο 2013

3253η Σύνοδος (01.11.2013)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου

3257η Σύνοδος (01.11.2013)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου

3265η Σύνοδος (17.10.2013)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου

3285η Σύνοδος (16-17.12.2013)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου
   

 

  Προγραμματισμός Συμβουλίων Ελληνικής Προεδρίας (α' εξάμηνο 2014)

α' εξάμηνο 2014

3293η Σύνοδος (17.02.2014)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου

3307η Σύνοδος (24.03.2014)
Ημερήσια διάταξη 
Αποτελέσματα συνόδου

3308η Σύνοδος (14.04. 2014)
Ημερήσια διάταξη  
Αποτελέσματα συνόδου

3314η Σύνοδος (19.05.2014)
Ημερήσια διάταξη  
Αποτελέσματα συνόδου
3322η Σύνοδος (16-17.06.2014)
Ημερήσια διάταξη  
Αποτελέσματα συνόδου

 

 

Προγραμματισμός Συμβουλίων Ιταλικής Προεδρίας (β' εξάμηνο 2014)

β' εξάμηνο 2014

3328η (14.07.14)

Ημερήσια Διάταξη

Αποτελέσματα Συνόδου

Έκτακτη Σύνοδος (05.09.14) 

Ημερήσια Διάταξη

Αποτελέσματα Συνόδου

3337η (13-14.10.14)

Ημερήσια Διάταξη

Αποτελέσματα Συνόδου

3344η (10.11.14)

Ημερήσια Διάταξη

Αποτελέσματα Συνόδου

3360η (15-16.12.14)

Ημερήσια Διάταξη

Αποτελέσματα Συνόδου