Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Αγροτική Πολιτική Κοινοτικές και Διεθνείς Σχέσεις

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι η πρώτη, πραγματικά, κοινή πολιτική που θεσπίστηκε μετά την ίδρυση της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Έχει σαφείς και αυστηρούς κανόνες δεσμευτικούς για τα κράτη-μέλη και εξακολουθεί να απορροφά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό από τους κοινοτικούς πόρους. Κατά την διάρκεια της υπερ-τεσσαρακονταετούς λειτουργίας της, η ΚΑΠ έχει υποστεί πολλές και σημαντικές αλλαγές και προσαρμογές ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες και μεταβαλλόμενες ανάγκες (δημοσιονομικές, καταναλωτικές, περιβαλλοντικές κ.ά.) αλλά και να εναρμονίζεται με τις υπερεθνικές και διεθνείς ρυθμίσεις που αποφασίζονται σε διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς  στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει είτε ως πλήρες μέλος, είτε ως παρατηρητής, είτε υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς.  Περισσότερα...

Διεθνείς Οργανισμοί