Προηγούμενες Σύνοδοι AGRIFIN

 

2004
Σύνοδος Ομάδας Εργασίας της 03.12.2004

 

2005
Σύνοδος Ομάδας Εργασίας της 28.06.2005

 

2006
Σύνοδος Ομάδας Εργασίας της 19.09.2006

 

2007
Σύνοδος Ομάδας Εργασίας της 21.02.2007
Σύνοδος Ομάδας Εργασίας της 25.04.2007

 

2008
Σύνοδος Ομάδας Εργασίας της 23.06.2008
Σύνοδος Ομάδας Εργασίας της 08.10.2008

 

2009
Σύνοδος Ομάδας Εργασίας της 04.02.2009
Σύνοδος Ομάδας Εργασίας της 18.09.2009
Σύνοδος Ομάδας Εργασίας της 25.11.2009

 

2011
Σύνοδος της 15.03.2011
Σύνοδος της 06.05.2011
Σύνοδος της 10.06.2011
Σύνοδος της 08.09.2011
Σύνοδος της 23.11.2011
Σύνοδος της 12.12.2011

 

2012
Σύνοδος της 18.01.2012
Σύνοδος της 13.02.2012
Σύνοδος της 08.03.2012
Σύνοδος της 28.03.2012
Σύνοδος της 18.04.2012
Σύνοδος της 08.05.2012
Σύνοδος της 21.05.2012
Σύνοδος της 01.06.2012
Σύνοδος της 26.06.2012
Σύνοδος της 23.07.2012
Σύνοδος της 07.09.2012
Σύνοδος της 10.10.2012
Σύνοδος της 06.11.2012
Σύνοδος της 04.12.2012
Σύνοδος της 12.12.2012

  

2013
Σύνοδος της 25.01.2013
Σύνοδος της 27.02.2013
Σύνοδος της 12.04.2013
Σύνοδος της 19.09.2013
Σύνοδος της 22.10.2013
Σύνοδος της 05.12.2013

 

2014
Σύνοδος της 24.02.2014
Σύνοδος της 21.05.2014
Σύνοδος της 25.09.2014
Σύνοδος της 02.12.2014

  

2015
Σύνοδος της 15.04.2015
Σύνοδος της 23.09.2015