Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Αγροτική Πολιτική Δημοσιονομική Πολιτική Χρηματοδότηση των Γεωργικών Δαπανών Προηγούμενες Σύνοδοι της Επιτροπής Χρηματοδότησης των Γεωργικών Δαπανών

Προηγούμενες Σύνοδοι της Επιτροπής Χρηματοδότησης των Γεωργικών Δαπανών

 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2004

621η Σύνοδος Επιτροπής 
(08.11.2004)

622η Σύνοδος Επιτροπής
(19.11.2004)

623η Σύνοδος Επιτροπής 
(16.12.2004) 

  

α' εξάμηνο 2005

624η Σύνοδος Επιτροπής
(20.01.2005) 

625η Σύνοδος Επιτροπής
(18.02.2005) 

626η Σύνοδος Επιτροπής (18.03.2005) 

627η Σύνοδος Επιτροπής
(31.03.2005) 
 

628η Σύνοδος Επιτροπής
(19.04.2005) 
629η Σύνοδος Επιτροπής (12.05.2005) 
630η Σύνοδος Επιτροπής
(20.05.2005) 
631η Σύνοδος Επιτροπής
(17.06.2005)
 

 

β' εξάμηνο 2005

632η Σύνοδος Επιτροπής
(15.07.2005)

634η Σύνοδος Επιτροπής
(20.09.2005)

635η Σύνοδος Επιτροπής (18.10.2005)

636η Σύνοδος Επιτροπής
(7.11.2005)
637η Σύνοδος Επιτροπής
(18.11.2005)
 

 

α' εξάμηνο 2006

639η Σύνοδος Επιτροπής
(20.01.2006) 

Σύνοδος Επιτροπής της
(10.02.2006)

642η Σύνοδος Επιτροπής (21.03.2006) 

643η Σύνοδος Επιτροπής
(19.04.2006)
Σύνοδος Επιτροπής της
(15.05.2006)
Σύνοδος Επιτροπής της
(19.05.2006)

 

β' εξάμηνο 2006

Σύνοδος Επιτροπής της
(20.07.2006)

Σύνοδος Επιτροπής της
(20.10.2006)

Σύνοδος Επιτροπής της
(08.11.2006)

Σύνοδος Επιτροπής της
(16.11.2006) 
Σύνοδος Επιτροπής της
(15.12.2006)
 

 

α' εξάμηνο 2007
Σύνοδος Επιτροπής της
(15.01.2007) 
Σύνοδος Επιτροπής της
(20.02.2007)
Σύνοδος Επιτροπής της (20.03.2007)

Σύνοδος Επιτροπής της
(20.04.2007)

Σύνοδος Επιτροπής της
(22.05.2007) 

Σύνοδος Επιτροπής της (19.06.2007)

 

β' εξάμηνο 2007
Σύνοδος Επιτροπής της
(17.07.2007)
Σύνοδος Επιτροπής της
(21.09.2007)
Σύνοδος Επιτροπής της (11.10.2007) 

Σύνοδος Επιτροπής της
(19.10.2007) 

Σύνοδος Επιτροπής της
(05.11.2007) 

Σύνοδος Επιτροπής της (16.11.2007)

Σύνοδος Επιτροπής της
(14.12.2007)
  

 

α' εξάμηνο 2008
25η Σύνοδος Επιτροπής
(22.01.2008) 
26η Σύνοδος Επιτροπής
(19.02.2008)
27η Σύνοδος Επιτροπής (18.03.2008) 

28η Σύνοδος Επιτροπής
(21.04.2008) 

29η Σύνοδος Επιτροπής
(13.05.2008) 

30η Σύνοδος Επιτροπής (20.05.2008)

31η Σύνοδος Επιτροπής
(19.06.2008) 
  

 

β' εξάμηνο 2008
32η Σύνοδος Επιτροπής
(18.07.2008) 
33η Σύνοδος Επιτροπής
(22.09.2008)
34η Σύνοδος Επιτροπής
(20.10.2008) 

35η Σύνοδος Επιτροπής
(07.11.2008) 

36η Σύνοδος Επιτροπής
(17.11.2008) 

37η Σύνοδος Επιτροπής
(17.12.2008) 

 

α' εξάμηνο 2009
38η Σύνοδος Επιτροπής
(22.01.2009) 
39η Σύνοδος Επιτροπής
(19.02.2009) 
40η Σύνοδος Επιτροπής
(18.03.2009) 

41η Σύνοδος Επιτροπής
(21.04.2009) 

42η Σύνοδος Επιτροπής
(12.05.2009) 

43η Σύνοδος Επιτροπής
(19.05.2009) 

44η Σύνοδος Επιτροπής
(18.06.2009) 
  

 

β' εξάμηνο 2009
45η Σύνοδος Επιτροπής
(17.07.2009)
46η Σύνοδος Επιτροπής
(23.09.2009) 
47η Σύνοδος Επιτροπής
(20.10.2009) 

48η Σύνοδος Επιτροπής
(09.11.2009) 

49η Σύνοδος Επιτροπής
(16.11.2009) 

50η Σύνοδος Επιτροπής
(16.12.2009) 

 

2010
51η Σύνοδος Επιτροπής
(25.01.2010) 
52η Σύνοδος Επιτροπής
(19.02.2010) 
53η Σύνοδος Επιτροπής
(18.03.2010) 

54η Σύνοδος Επιτροπής
(22.04.2010)

55η Σύνοδος Επιτροπής
(06.05.2010) 

56η Σύνοδος Επιτροπής
(21.05.2010) 

57η Σύνοδος Επιτροπής
(18.06.2010) 
58η Σύνοδος Επιτροπής
(16.07.2010)
59η Σύνοδος Επιτροπής (23.09.2010)

 

2011
63η Σύνοδος Επιτροπής
(25.01.2011)
64η Σύνοδος Επιτροπής
(21.02.2011)
65η Σύνοδος Επιτροπής (22.03.2011)

66η Σύνοδος Επιτροπής
(13.04.2011)

67η Σύνοδος Επιτροπής
(19.04.2011)

68η Σύνοδος Επιτροπής (05.05.2011)

69η Σύνοδος Επιτροπής
(24.05.2011)
70η Σύνοδος Επιτροπής
(17.06.2011)
71η Σύνοδος Επιτροπής (19.07.2011)
72η Σύνοδος Επιτροπής
(20.09.2011)
73η Σύνοδος Επιτροπής
(20.10.2011)
74η Σύνοδος Επιτροπής (26.10.2011)
75η Σύνοδος Επιτροπής
(07.11.2011)
76η Σύνοδος Επιτροπής
(17.11.2011)
77η Σύνοδος Επιτροπής (15.12.2011)

 

2012
78η Σύνοδος Επιτροπής
(24.01.2012)
79η Σύνοδος Επιτροπής
(17.02.2012)
80η Σύνοδος Επιτροπής (22.03.2012)
81η Σύνοδος Επιτροπής
(20.04.2012)
82η Σύνοδος Επιτροπής
(10.05.2012)
83η Σύνοδος Επιτροπής (23.05.2012)
84η Σύνοδος Επιτροπής
(18.06.2012)
85η Σύνοδος Επιτροπής
(19.07.2012)
86η Σύνοδος Επιτροπής (21.09.2012)
87η Σύνοδος Επιτροπής
(23.10.2012)
88η Σύνοδος Επιτροπής
(25.10.2012)
89η Σύνοδος Επιτροπής (19.11.2012)
90η Σύνοδος Επιτροπής
(14.12.2012)
  

  

2013
91η Σύνοδος Επιτροπής
(22.01.2013)
92η Σύνοδος Eπιτροπής
(21.02.2013)
93η Σύνοδος Επιτροπής
(21.03.2013)
94η Σύνοδος Επιτροπής
(18.04.2013)
95η Σύνοδος Επιτροπής
(29.04.2012)
96η Σύνοδος Επιτροπής
(17.06.2013)
97η Σύνοδος Επιτροπής
(04.07.2013)
98η Σύνοδος Επιτροπής
(18.07.2013)
100η Σύνοδος Επιτροπής
(19.09.2013)
101η Σύνοδος Επιτροπής
(24.09.2013)
102α Σύνοδος Επιτροπής
(17.10.2013)
102β Σύνοδος Επιτροπής
(16-17.11.2013)
103η Σύνοδος Επιτροπής      
(24-25.10.2013)
104η Σύνοδος Επιτροπής
(07.11.2013)
105η Σύνοδος Επιτροπής (18.11.2013)
106η Σύνοδος Επιτροπής
(04.12.2013)
107η Σύνοδος Επιτροπής
(17.12.2013)
 

  

2014
2η  Σύνοδος Επιτροπής 
(23-24.01.2014)

3η  Σύνοδος Επιτροπής 
(20-21.02.2014)
4η  Σύνοδος Επιτροπής
(19.03.2014)
5η  Σύνοδος Επιτροπής
(20.03.2014)
6η  Σύνοδος Επιτροπής
 (16.04.2014)
7η  Σύνοδος Επιτροπής
(22.05.2014)
8η  Σύνοδος Επιτροπής 
(16-17.06.2014)
9η  Σύνοδος Επιτροπής
(17.07.2014)
10η Σύνοδος Επιτροπής
(19.09.2014)
11η Σύνοδος Επιτροπής
(14.10.2014)
12η Σύνοδος Επιτροπής
(23.10.2014)
13η Σύνοδος Επιτροπής
(18.11.2014)

14η Σύνοδος Επιτροπής
(18.12.2014)
  

  

2015
15η Σύνοδος Επιτροπής
(22.01.2015)
16η Σύνοδος Επιτροπής
(19.02.2015)
17η Σύνοδος Επιτροπής
(24.03.2015)
18η Σύνοδος Επιτροπής
(21.04.2015)
19η Σύνοδος Επιτροπής
(20.05.2015)
20η Σύνοδος Επιτροπής
(02.06.2015 ώρα 09:30 έως 11:30)
20η Σύνοδος Επιτροπής
(02.06.2015 ώρα 11:30 έως 13:00)
21η Σύνοδος Επιτροπής
(23.06.2015)
23η Σύνοδος Επιτροπής
(22.09.2015)
24η Σύνοδος Επιτροπής
22.09.2015)
26η Σύνοδοος Επιτροπής 
(22.10.2015 ώρα 09:30 έως 11:00)
26η Σύνοδος Επιτροπής
(22.10.2015 ώρα 11:00 έως 13:00)
27η Σύνοδος Επιτροπής
(17.11.2015)
28η Σύνοδος Επιτροπής
(18.12.2015)