Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Αγροτική Πολιτική Άρθρα - Μελέτες - Εργασίες

ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ Δ.  (1/2004)
Η Στήριξη της Ελληνικής Γεωργίας κατά τη Δεκαετία 1988-1997.

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ Δ.  (2/2004) 
Η Γεωργική Διαπραγμάτευση στο Πλαίσιο του Γύρου Ντόχα.

ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ Δ.  (3/2004) 
Εκτίμηση της Ποσοστιαίας Συμμετοχής της Πρωτογενούς Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων στη Συνολική Δαπάνη του Καταναλωτή για Τρόφιμα, Ποτά και Προϊόντα Καπνού.

ΠΕΖΑΡΟΣ Π. Δ.  (4/2004)
Μια σύντομη ανασκόπιση της Ελληνικής Γεωργίας.

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ Δ.  (5/2004) 
Πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ και προϊόντα ποιότητας.            

ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Α.  -  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π.  -  ΦΟΥΣΕΚΗΣ Π.  (6/2004)
Παραμετρική και μη παραμετρική εκτίμηση συναρτήσεων ζήτησης τροφίμων στην  περίπτωση ύπαρξης προβλήματος μηδενικής δαπάνης: Η ζήτηση νωπών ψαριών στην Ελλάδα.

ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ Δ.  (1/2005) 
Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - Εφαρμογή στην Ελλάδα.              

ΠΕΖΑΡΟΣ Π. Δ.  (2/2005) 
Η ελληνική ένταξη στην Ε.Ε. και η επιρροή των ελληνικών αγροτικών οργανώσεων στη διαμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (στα αγγλικά).

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Α. Κ.  (3/2005)
Εισαγωγή στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Οι βασικές αρχές των συστημάτων ISO 9000 και HACCP.
    
ΠΕΖΑΡΟΣ Π. Δ.  (4/2005) 
Φιλελευθεροποίηση και Μέλλον των Αγροτικών Πολιτικών (στα αγγλικά).

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. -  ΜΑΤΤΑΣ Κ.  -  ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ Γ.  (1/2006)
Πολιτικές Αγοράς και Εμπορίου στη Μεσογειακή Γεωργία: Η περίπτωση των οπωροκηπευτικών και του ελαιολάδου - Η κατάσταση στην Ελλάδα (στα αγγλικά).

ΠΕΖΑΡΟΣ Π. Δ.  (2/2006)
Η κατάσταση της κτηνοτροφίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ Δ. Ν.  (2/2007)
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Σ. -  ΚΟΚΚΙΔΗΣ Σ.  - ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ Λ.  (3/2007)
Τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού πρωτογενούς τομέα.

ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Γ. -  ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ Δ.  (1/2008)
ΠΟΕ ΓΥΡΟΣ DOHA - Διαπραγματεύσεις Γεωργίας - Ο πυλώνας της εσωτερικής στήριξης και η σημασία του για την Ε.Ε.

ΡΕΖΙΤΗΣ Α. -  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  (2/2008)
Εμπειρική εκτίμηση συνάρτησης προσφοράς πρόβειου κρέατος στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων της Κ.Α.Π.

ΠΕΖΑΡΟΣ Π. Δ.  (1/2009)
Η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και η εφαρμογή της στην Ελλάδα: Θεσμικές και πολιτικές διαστάσεις.

ΡΕΖΙΤΗΣ Α. -  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.  (1/2010)
Μεταβλητότητα των τιμών και ορθολογικές προσδοκίες σε ένα κλαδικό υπόδειγμα της ελληνικής αγοράς κρέατος.

ΡΕΖΙΤΗΣ Α. - ΚΑΛΑΝΤΖΗ Μ.  (2/2010)
Μελέτη μονοπωλιακής δύναμης της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών κατά τη χρονική περίοδο 1983-2007.

ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ Λ.  (1/2011)
Το εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας κατά την εξαετία 2004-2009.

ΠΟΛΥΖΟΥ Π.  (2/2011)
Η πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και το μέλλον της μετά το 2013.

ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ Λ.  (3/2011)
Σύντομη Επισκόπηση των Βασικών Μεγεθών της Αγροτικής Οικονομίας.

ΠΕΖΑΡΟΣ Π.  (4/2011)
Η ΚΑΠ - Εξέλιξη και Προοπτικές.

ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Κ.  (1/2012)
Μέσες αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα.