Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Ν. Μπουρδάρας *
Αθήνα, 2004

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική συμπλήρωσε ήδη τέσσερις δεκαετίες εφαρμογής. Κατά την διάρκεια της πορείας της αναθεωρήθηκε ήδη αρκετές φορές. Η τελευταία της μεταρρύθμιση άρχισε τον Ιούνιο του 2003, συνεχίστηκε τον Απρίλιο του 2004 για τα μεσογειακά προϊόντα και θα ολοκληρωθεί κατά το επόμενο έτος για τους τομείς της ζάχαρης των οπωροκηπευτικών και των αμπελοοινικών προϊόντων.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην τελευταία μεταρρύθμιση σχετίζονται με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, με τις αυξημένες απαιτήσεις των ευρωπαίων φορολογουμένων, με τις απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα και με την όλο και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Περιληπτικά, προβλέπονται τα εξής: οι περισσότερες ενισχύσεις του παρελθόντος ενοποιούνται σε μία Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση. Η ενίσχυση αυτή θα χορηγείται κατ’ έτος ασχέτως είδους και ύψους παραγωγής. Θα συνδέεται με το ύψος των ενισχύσεων που εισέπραξε κάθε δικαιούχος κατά την τριετία 2000-2002.

Προϋπόθεση για την είσπραξη της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης θα είναι ο σεβασμός των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τη δημόσια υγεία, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος (Πολλαπλή Συμμόρφωση). Οι ενισχύσεις θα μειωθούν κατά 3% το 2005, 4% το 2006 και 5% από το 2007 και μετέπειτα. Θα επιστρέφονται σε όλους τους δικαιούχους οι μειώσεις που αντιστοιχούν μέχρι 5000 Ευρώ συνολικού ύψους ενισχύσεων (Διαφοροποίηση) Θα δημιουργηθεί ένα σύστημα παροχής γεωργικών σύμβουλών προς τους αγρότες. Αυξάνονται οι πόροι υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης.

* Οικονομολόγος, στέλεχος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
   Αχαρνών 5, 104 38, Αθήνα, τηλ. 210 212 5532, Fax 210 522 2589.
Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές και δε δεσμεύουν το φορέα.