ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Δ. Ν. Μπουρδάρας *
 
Αθήνα, Αύγουστος 2003

 Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το ερώτημα: ποιά η ποσοστιαία συμμετοχή της αξίας των γεωργικών προϊόντων στην αξία των τροφίμων, των ποτών και των προϊόντων καπνού; Δηλαδή για κάθε 100€ που καταβάλλει ο καταναλωτής για τρόφιμα – ποτά – τσιγάρα, πόσα εισπράττει ο παραγωγός του πρωτογενούς προϊόντος και πόσα αντιστοιχούν στα ενδιάμεσα στάδια (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορές, ασφάλειες, διαφήμιση, τράπεζες κ.λ.π.);

Απάντηση: Η ποσοστιαία συμμετοχή της αξίας της πρωτογενούς παραγωγής στην αξία των τροφίμων και ποτών εκτιμάται σε 43%, ενώ εάν προσθέσουμε και τα προϊόντα καπνού, το ποσοστό μειώνεται σε 37%. Εάν, επιπλέον, συνυπολογίσουμε το ουίσκι και τα κατεψυγμένα ψάρια, προϊόντα στην παραγωγή των οποίων δε συμμετέχει ο κλασικός γεωργός ή ψαράς, το σχετικό ποσοστό κατεβαίνει στο 30%.

 * Οικονομολόγος, στέλεχος Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

   Αχαρνών 5, 104 38, Αθήνα, τηλ. 210 212 5532, Fax 210 522 2589.
Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές και δε δεσμεύουν το φορέα.