Η  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ DOHA
Απο τη Doha στο Cancun και στη «Συμφωνία-Πλαίσιο» της Γενεύης
 
Δ. Μουτσάτσος
Οικονομολόγος,  Γεωργικός Σύμβουλος στη ΜΕΑ Γενεύης
Αύγουστος 2004

Το παρόν κείμενο έχει ως στόχο να προσφέρει μια κατά το δυνατόν  πληρέστερη και εμπεριστατωμένη παρουσίαση και αποτίμηση της πορείας των γεωργικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2000 και εν συνεχεία εντάχθηκαν στο πλαίσιο του Γύρου Doha. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις, μετά τη «συμφωνία πλαίσιο»  που επιτεύχθηκε προσφάτως στην Γενεύη, εισέρχονται στην δεύτερη και ουσιαστικότερη φάση αυτήν του καθορισμού των συγκεκριμένων ποσοτικών και νομικών δεσμεύσεων.

Ελπίζω ότι το κείμενο αυτό θα αποβεί χρήσιμο τόσο στους υπευθύνους για την λήψη αποφάσεων όσο και σε  όσους εκ της θέσεώς τους διαμορφώνουν προτάσεις πολιτικής αλλά και στο ευρύτερο κοινό που για επαγγελματικούς ή άλλους  λόγους ενδιαφέρεται για το θέμα.

Αν και ενδεχομένως περιττό είναι αναγκαίο να επισημάνω εδώ ότι οι απόψεις που διατυπώνονται είναι απολύτως προσωπικές και δε δεσμεύουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οποιονδήποτε άλλο επίσημο φορέα, αρμόδιο για τις διαπραγματεύσεις.
Γενεύη, Αύγουστος 2004