Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Μεταποίηση

Με βάσει τον Καν. (Ε.Κ.) 852/2004 Μεταποίηση είναι η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.

Με τον όρο Μεταποιημένα προϊόντα εννοούμε τα τρόφιμα που προέρχονται από την μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων.Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης του σχεδίου υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».

Διαβούλευση επί του σχεδίου απόφασης για το Μέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»