Βρίσκεστε εδώ: Αγρότης-Επιχειρηματίας Εισαγωγές-Εξαγωγές Εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών

Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών

  • Νομοθεσία
    • ΠΔ 221/1979:Τυποποίηση, συσκευασία και ποιοτικού ελέγχου των προς  εξαγωγή προοριζομένων επιτραπέζιων ελιών
    • ΠΔ  28/1989:Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 221/1979
    • ΥΑ 2688/68993/2013:Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες