Κοτύχι

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Κοτύχι

Το Κοτύχι είναι μια υφάλμυρη λιμνοθάλασσα που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Λεχαινών-Αρετής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, βόρεια του ακρωτηρίου της Κυλλήνης και νότια του ακρωτηρίου του Αράξου.

Το Κοτύχι υδροδοτείται κυρίως από ρέματα τα οποία χύνονται στη νότια και ανατολική πλευρά της λιμνοθάλασσας. Στην υδροδότηση της λιμνοθάλασσας συμβάλλουν επίσης και οι βροχοπτώσεις. Το δάσος της Στροφυλιάς βρίσκεται βόρεια της λιμνοθάλασσας και σε απόσταση 1000 περίπου μέτρων από τον πυρήνα της.

Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου με το δάσος της Στροφυλιάς περιλαμβάνονται στους 11 προστατευόμενους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας της χώρας.

Το Κοτύχι είναι η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Πελοποννήσου και είναι γνωστή για τη πλούσια ιχθυοπαραγωγή της. Επίσης, από ορνιθολογικής πλευράς, το Κοτύχι είναι ο πιο σημαντικός υγρότοπος της Πελοποννήσου.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων