Στυμφαλία

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Στυμφαλία

Η Στυμφαλία είναι ελώδης λίμνη της ορεινής Κορινθίας. Βρίσκεται σε ένα οροπέδιο σε υψόμετρο 600 μέτρων ανάμεσα στα όρη Κυλλήνη και Ολίγυρτος. Εκεί βρίσκουν καταφύγιο αποδημητικά πουλιά ενώ επιβιώνει το ψάρι Phoxinellus Stymfalicious. Η έκτασή της αγγίζει τα 3.5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σε μεγάλο μέρος της έχει νερό και το καλοκαίρι.

Ο Στύμφαλος (ή Στύμφηλος), γιος του Αρκάδα, εγγονός του Λυκάονα, έδωσε το όνομα του στην πόλη αλλά και σε όλη την περιοχή. Κατά τον Παυσανία η πόλη που ίδρυσε ο Στύμφαλος ήταν σε άλλο σημείο από αυτή που συνάντησε αυτός στην εποχή του. Εδώ σύμφωνα με τη μυθολογία, ανατράφηκε η θεά Ήρα από τον Τήμενο, γιο του Πελασγού.

Η λίμνη Στυμφαλία συνδέεται με τον έκτο άθλο του Ηρακλή ο οποίος στην περιοχή αντιμετώπισε τις Στυμφαλίδες Όρνιθες. Στους Ρωμαϊκούς χρόνους ο αυτοκράτορας Αδριανός κατασκεύασε υδραγωγείο με το οποίο υδροδότησε την αρχαία Κόρινθο με νερό από την λίμνη. 

Η Στυμφαλία ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων