Βιστωνίδα

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Βιστωνίδα, ή Βιστονίδα, ή Μπουρού

Λίμνη της Θράκης μεταξύ των νομών Ροδόπης και Ξάνθης όπου καταλαμβάνει το χαμηλότερο τμήμα της λεκάνης της Βιστωνίδας, με μέσο υπερθαλάσσιο ύψος 0,1 m. Η προέλευσή της είναι διαβρωσιγενής, από το χειμαρρώδες σύστημα του Κομψάτου και Κόσυνθου. Η δημιουργία της τοποθετείται στο τέλος του Μειοκαίνου αρχές Πλειστοκαίνου, όπου η θάλασσα εισχώρησε στην περιοχή και με την δράση των κυμάτων της την επεξέτεινε προς το εσωτερικό δημιουργώντας μια μορφή κλειστής λιμνοθάλασσας. Στην συνέχεια τα ρεύματα που άρχισαν να δρουν με φορά αντίθετη με αυτή της ανοικτής θάλασσας δημιούργησαν ισθμό από θίνες που την απέκοψαν από τη θάλασσα.

Τροφοδοτείται το χειμώνα από τους χειμάρρους Κόσυνθο (Ξανθιώτικος), Κομψάτο (Πολύανθος), Τραύο (Ασπροπόταμος), Κοπτερού και Προφήτη Ηλία, των οποίων η λεκάνη απορροής έχει έκταση 3.200 km2. Το καλοκαίρι, όταν δρουν οι νότιοι άνεμοι, εισέρχεται το αλμυρό νερό της θάλασσας, με την οποία επικοινωνεί μέσω κεντρικής τάφρου, καθώς και με δύο εσοδευτικά σημεία. Τούτο έχει σαν συνέπεια να εμφανίζει το φαινόμενο, το μεν βόρειο τμήμα της, όπου δέχεται τον κύριο όγκο των υδάτων των χειμάρρων, να έχει γλυκά νερά, το δε νότιο υφάλμυρα, λόγω του επηρεασμού της από την θάλασσα.

Η έκτασή της ανέρχεται σε 45 km2, είναι αβαθής, με μέσο βάθος τα 2,3 m και μέγιστο τα 3,7 m. Δέχεται συνεχώς φερτά υλικά και η εξελικτική της διεργασία έχει επηρεασθεί από την εκτροπή του Κόσυνθου και τις διευθετήσεις των λοιπών ποταμών και χεμάρρων της περιοχής.

Η λίμνη έχει μοναδική οικολογική αξία και αποτελεί τον κρίκο της ευρύτερης αλυσίδας υγροτόπων της Δυτικής Θράκης ξεκινώντας από την λίμνη Ισμαρίδα, τις λιμνοθάλασσες της Ροδόπης, Ξάνθης και του Δέλτα του Νέστου.

Στις παραλίμνιες εκτάσεις της Βιστωνίδας υπάρχουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής με αυξημένη χρήση αγροχημικών προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στον υγρότοπο.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων