Δοϊράνη

 

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Δοϊράνης

Λίμνη της Μακεδονίας στο νομό Κιλκίς, στις δυτικές παρυφές του όρους Κερκίνη (Μπέλες). Η λίμνη Δοϊράνης αποτελεί κατάλοιπο της τότε λίμνης Παιονίας, η οποία κατελάμβανε έκταση 130 km2. Η λίμνη τέμνεται από τα Ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα, τα οποία την χωρίζουν σε δύο άνισα τμήματα. Από τη συνολική της επιφάνεια των 42 km2, τα 28 ανήκουν στην FYROM και τα 14 στην Ελλάδα. Το μέσο βάθος της ανέρχεται σε 5,5 m και το μέγιστο φτάνει τα 8,5, με υπερθαλάσσιο ύψος 146 m.

Τροφοδοτείται καθ’ όλο το έτος από χείμαρρο που προέρχεται από τα όρη Μπέλες και Μαυροβουνίου, καθώς και από τα νερά της λεκάνης απορροής της, η οποία ανέρχεται σε 192 km2. Ο όγκος των υδάτων της λίμνης εκτιμάται σε 230 x 106 m3.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λίμνης αποτελούν οι εκτεταμένες θίνες και οι αμμώδεις ακτές της, οι οποίες έχουν αποκαλυφθεί σε μεγάλη έκταση από την απομάκρυνση των νερών της σε βάθος 500 m, μετά την σημαντική πτώση της στάθμης της, που ακολούθησε την λειψυδρία του 1988 και έκτοτε η λίμνη δεν επανήλθε στα αρχικά της επίπεδα.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων