Καστοριάς

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Καστοριάς ή Καστορία ή Ορεστιάδα

Λίμνη της Μακεδονίας, στον νομό Καστοριάς, νεφροειδούς σχήματος, καλύπτει έκταση 24 km2, με μέγιστο βάθος 7 m και απόλυτο ύψος της μέσης στάθμης 620 m.

Τροφοδοτείται από τα νερά της λεκάνης απορροής της, εκτάσεως 353 km2, μέσω των χειμάρρων Σταυροπόταμου ή Ξηροπόταμου, Τοιχολίστη, Μεταμορφώσεως και Λάκκου. Τα πλεονάζοντα νερά της λίμνης απορρέουν από τη θέση Γκιολέ στον ποταμό Αλιάκμονα. Τους χειμερινούς μήνες τα νερά της λίμνης παγώνουν για 2-5 εβδομάδες. Παρατηρείται μία σταδιακή μείωση του βάθους της λίμνης από τις επεκτάσεις των καλαμιώνων αλλά και τις φερτές ύλες του Σταυροπόταμου. Η δράση αυτή του χειμάρρου, που αποτελεί φυσικό φαινόμενο, απειλεί να χωρίσει την λίμνη στα δύο μέρη.

Η λίμνη είναι ευτροφική και τούτο οφείλεται στην ρύπανση από τα αστικά απόβλητα της πόλεως της Καστοριάς, στους σκουπιδότοπους των παραλίμνιων οικισμών, οι οποίοι διαθέτουν τα απορρίμματά τους στους χειμάρρους που χύνονται στην λίμνη, και στις εντατικής μορφής γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στις παραλίμνιες εκτάσεις. ¹δη, με την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της πόλεως της Καστοριάς και την διάθεσή τους στον Αλιάκμονα, έχει αρχίσει η αντίστροφη πορεία για την αναβάθμισή της.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων