Μικρή Πρέσπα

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Μικρή Πρέσπα, ή Μικρή Βρυγηίς

Η επιφάνειά της ανέρχεται σε 47 km2, από τα οποία τα 43,5 ανήκουν στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στην Αλβανία. Το μέγιστο βάθος της φθάνει τα 8,5 m, και το υπερθαλάσσιο ύψος της στα 853,5 m.

Στην λίμνη υπάρχουν δύο νησίδες, το Βιδρονήσι που βρίσκεται απέναντι από το χωριό Μικρολίμνη και του Αγίου Αχιλλείου βορειότερα. Στον Αγιο Αχίλλειο, ο οποίος και κατοικείται, διασώζονται και τα ερείπια του ομώνυμου ναού. Η επικοινωνία με το νησί γίνεται με βάρκες και το χειμώνα όταν η λίμνη παγώνει, οι κάτοικοι επικοινωνούν με την απέναντι όχθη βαδίζοντας στους πάγους. Στα βόρεια της λίμνης κοντά στη Μεγάλη Πρέσπα υπάρχει και μια μικρή εσωτερική λίμνη η Βρωμολίμνη, ή Βιρός.

Η Μικρή Πρέσπα αποτελεί και τον πυρήνα, τη ζώνη της απολύτως προστασίας του Εθνικού Δρυμού των Πρεσπών.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων