Μεγάλη Πρέσπα

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα, ή Μεγάλη Βρυγηίς

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λίμνη της Βαλκανικής χερσονήσου, η επιφάνειά της ανέρχεται σε 272 km2 από τα οποία τα 40 km2 ανήκουν στην Ελλάδα. Το μέγιστο βάθος της φθάνει τα 55 m και το υπερθαλάσσιο ύψος της τα 850 m.

Στην λίμνη υπάρχουν δύο νησίδες, η μεγαλύτερη του Αγίου Πέτρου (Γραδ) και η μικρότερη του Αγίου Παύλου (Μάλι Γραδ). Πρόκειται για δύο έρημες και ακατοίκητες νησίδες που φέρουν όμως κατάλοιπα μεσαιωνικών μνημείων. Εως το 1912-1913 ανήκαν στην Ελλάδα, οπότε ο Αγιος Πέτρος δωρήθηκε από την Ελλάδα στο Βασιλιά της Σερβίας Πέτρο και ο Άγιος Παύλος περιήλθε στους Αλβανούς.

Εντυπωσιακοί είναι στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας οι πανύψηλοι απόκρημνοι και σπηλαιώδεις βράχοι γεμάτοι από βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ναύδρια και σκήτες όπως της Μεταμορφώσεως, της Μικρής Ανάληψης και της Παναγίας της Ελεούσας, καθώς και βραχογραφίες της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου, οι οποίες πιθανολογείται ότι είναι έργα ντόπιων αγιογράφων που έγιναν για τη διάσωση από ναυάγια, τα οποία δεν είναι σπάνια στη λίμνη, λόγω των έντονων κυματισμών από τις θύελλες που επικρατούν συχνά στην περιοχή.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων