Χειμαδίτιδα

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Χειμαδίτιδα, ή Αναργύρων

Λίμνη γλυκού νερού της δυτικής Μακεδονίας, στα Ν.Α του νομού Φλώρινας, καταλαμβάνει επιφάνεια 10,8 km2, είναι αβαθής με μέσο υψόμετρο 1 m. Βρίσκεται σε υπερθαλάσσιο ύψος 593 m, χαμηλότερα της λίμνης Ζάζαρης, της οποίας δέχεται τα νερά της. Τροφοδοτείται από τα νερά της λεκάνης απορροής της, η οποία έχει έκταση 229 km2. Τα πλεονάζοντα νερά της λίμνης οδηγούνται με διώρυγα στη λίμνη Πετρών.

Η Χειμαδίτιδα αποτελεί κατάλοιπο της άλλοτε λίμνης Εορδαίας και σχηματίσθηκε από γεωλογική καθίζηση της περιοχής.

Περιβάλλεται από ελώδεις εκτάσεις και το 70%-80% της επιφάνειάς της καλύπτεται από καλαμιώνες.

Έχουν γίνει προσπάθειες για αποξήρανσή της, αλλά ουσιαστικά κινδυνεύει να αποξηρανθεί από τις προγραμματιζόμενες απολήψεις λιγνίτη της ΔΕΗ.

Δέχεται ισχυρές πιέσεις από αστικές και γεωργικές δραστηριότητες και είναι ευτροφική.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων