Τριχωνίδα

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Λίμνη Τριχωνίδα, ή Τριχωνίς, ή Βραχώρι

Λίμνη γλυκού νερού στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, 6 km Ν.Α. της πόλης του Αγρινίου. Η λεκάνη απορροής της έχει έκταση 421 km2 και περιβάλλεται από τα όρη Παναιτωλικό, Ναυπακτίας και Αράκυνθο.

Η επιφάνειά της έχει έκταση 97 km2, πρόκειται για την μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, το μέγιστο βάθος της φθάνει τα 58 m, το υπερθαλάσσιο ύψος της είναι στα 16 m.

Τροφοδοτείται από τα νερά των επιφανειακών απορροών της υδρολογικής της λεκάνης, καθώς και από επιφανειακές και υπόγειες πηγές. Επικοινωνεί με τάφρο μήκους 2,8 km με την λίμνη Λυσιμαχία, προς την οποία διοχετεύεται το πλεονάζον υδατικό της δυναμικό.

Η λίμνη δημιουργήθηκε κατά το τέλος του Πλειστόκαινου και αποτελεί τμήμα μιας μεγαλύτερης τοπικής λίμνης. Η προέλευσή της οφείλεται σε διεργασίες από τεκτονικές κινήσεις, καρστικά φαινόμενα, την δράση των ποταμών και την ιζηματογένεση.

Διατηρεί τον φυσικό και υδατικό της πλούτο και παρά τις πιέσεις που δέχεται (γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, αστικά απόβλητα) κατορθώνει να ανταπεξέρχεται, επειδή ανανεώνει γρήγορα τα νερά της , τα οποία είναι σημαντικά σε όγκο , έχουν μεγάλη διαφάνεια, καλή οξυγόνωση και περιορισμένες συγκεντρώσεις θρεπτικών. Η λίμνη χαρακτηρίζεται ως ολιγοτροφική.

Με τα νερά της αρδεύονται περί τα 200.000 στρέμματα. Καλλιεργούνται κυρίως καπνά, εσπεριδοειδή, ελαιόδενδρα, μηδική. Εχει σημαντική ιχθυοπαραγωγή.

Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων