Άρδας

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Άρδας

Ποταμός της ΝΑ Βουλγαρίας και της ΒΑ Ελλάδας, δεξιός παραπόταμος του Έβρου. Πηγάζει στη Βουλγαρία από τις Βόρειες κλιτείς της Ροδόπης και μπαίνει στο ελληνικό έδαφος μεταξύ των οικισμών Μηλιάς και Γαλήνης, διαρρέει τον νομό Έβρου από δυτικά προς ανατολικά και κοντά στον οικισμό Καστανιές, εκβάλλει στον Έβρο πριν αυτός στραφεί ανατολικά προς το τούρκικο έδαφος, για να σχηματιστεί το λεγόμενο «τρίγωνο του Κάραγατς». Το συνολικό του μήκος είναι 290 km, από τα οποία τα 36 km βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος.

Με τα νερά του Άρδα αρδεύονται συνολικά 240.000 στρέμματα γεωργικής γης, από τα οποία τα 40.000 με ανοιχτά δίκτυα (καναλέττα) και τα υπόλοιπα 200.000 με σωληνωτά δίκτυα. Τα νερά προέρχονται από το τελευταίο φράγμα (φράγμα Ιβαϊλόφγραντ) μιας σειράς φραγμάτων που έχουν κατασκευασθεί επί του ποταμού Άρδα στη Βουλγαρία και παρέχονται με βάση την Ελληνοβουλγαρική συμφωνία του 1964, για 60 έτη, (μέχρι το 2033) 186 x 106 m3 νερού ετησίως.

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων