Πάμισος

 

 ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

 Ποταμός Πάμισος

Ποταμός της Ν. Δ. Πελοποννήσου στο νομό Μεσσηνίας, έχει τις πηγές του στις δυτικές απολήξεις του Ταϋγέτου, στην Κοινότητα του Αγ. Φλώρου, το μήκος του είναι 22 km και εκβάλλει στον Μεσσηνιακό Κόλπο δυτικά της Καλαμάτας.

Η λεκάνη απορροής του καλύπτει έκταση 920 km2, το ύψος της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στην περιοχή είναι 900 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος υετού ανέρχεται σε 828 x 106 m3 και η μέση ετήσια απορροή εκτιμάται σε 300 x 106 m3.

Με τα νερά του αρδεύονται περί τα 45.000 στρέμματα, από τα οποία τα 16.000 αποτελούνται από κλειστά δίκτυα υπό πίεση (καταιονισμός) και τα υπόλοιπα από ανοικτά δίκτυα (καναλέττα).

 Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων & Λιπασμάτων